Keramiek

In de opleiding keramiek komt zowel het werken vertrekkende vanuit functie, als het vrije keramische werk aan bod.
In het eerste jaar leer je de verschillende keramische technieken. Er wordt gestart met knijpvormen uit de massieve kleimassa. Daarna leer je opbouwen met kleiworsten, recht en organisch. Verder wordt het werken met kleiplaten en draaien op de draaischijf aangeleerd. Ook het bewerken van de kleihuid, het gebruik van de “lomer”, oppervlakte texturen, engobes en glazuren komen zowel theoretisch als praktisch aan bod. Aan de hand van theoretische lessen leer je wat klei is, hoe we het recupereren, hoe het keramiek wordt, hoe het wordt gebakken, welke soorten ovens er zijn, enz...
Hoewel de nadruk ligt op techniek aanleren wordt er ook aandacht besteed aan het leren kijken. Vormspanning, compositorische wetmatigheden, onderscheid tussen organisch en strak, …
In het tweede jaar ler je de moulage techniek. De opdrachten worden ruimer en de technieken worden verder uitgediept.


De opdrachten zijn naarmate de jaren vordere eerder ruim beeldend te interpreteren. Zo stimuleren ze de creativiteit en maken de zoektocht persoonlijker.
Doorheen het traject zal je steeds bewuster kunnen omgaan met ‘beeldtaal’. Wat zijn hoofd- en bijzaken, hoe wordt er een coherent geheel gecreëerd.
De docent probeert doorheen de jaren naast het aanleren van technieken je verbeelding te prikkelen en je aan te zetten tot experiment.
Er wordt verwacht dat je een atelierdagboek aanlegt. Dit dient als communicatie-instrument tussen jou en de leerkracht en als werkinstrument voor je zelf.
De verschillende leerjaren volgen gelijktijdig les en dit geeft een boeiende groepsdynamiek.

Lessen Keramiek vinden plaats op:

2 lesmomenten te kiezen uit volgende mogelijkheden:

- 1ste jaars : woensdagavond, woensdagnamiddag, donderdagavond en vrijdagnamiddag (13u00 - 16u30)
- 2de, 3de en hogere jaren maandagavond, dinsdagnamiddag en dinsdagavond

De lessen in de namiddag starten om 13u30, en eindigen om 17u00. (uitgezonderd vrijdag)
De avondlessen starten om 18u00, en eindigen om 21u30.

Enige flexibiliteit is mogelijk op aanvraag bij de leerkrachten.