1 2 3 4 5

UITSTAPPENPROGRAMMA 2015-'16

In de loop van dit schooljaar richt vzw Athena, de evenementenorganisatie van Kaska-dko, een achttal begeleide daguitstappen in naar binnen- en buitenlandse tentoonstellingen, museumcollecties en bijzondere sites. Dit uitstappen- en lezingenprogramma wordt inhoudelijk gestoffeerd door academiedocenten en is bedoeld als aanvulling bij de lessen. Meer informatie over programma, deelnemingsvoorwaarden en inleidende lezingen verschijnt telkens op de academie website en eveneens via een aparte folder. De uitstappen staan open voor alle studenten, leraars en belangstellenden.

RETOUR 3 december

Heel wat schilderijen van ondermeer Rubens, Van Dyck, De Crayer, Jordaens werden uit het bezit van oa kerken en kloosters gehaald door de gazallen van Napoleon.