1 2 3 4 5

Studiereizenprogramma 2018-‘19

In de loop van dit academiejaar richt Kaska-dko meerdere begeleide daguitstappen in naar binnen- en buitenlandse tentoonstellingen, museumcollecties en bijzondere sites. Dit uitstappen- en lezingenprogramma wordt inhoudelijk gestoffeerd door academiedocenten en is bedoeld als aanvulling bij de lessen en de atelierwerking. Meer informatie over programma en de deelnemingsvoorwaarden verschijnt telkens op deze academie website en eveneens via een aparte folder, die telkens aan alle studenten mailsgewijs wordt toegestuurd en die ook te bekomen aan de balie van het secretariaat avondschool.

Schrijf nu in