Kunstrecensent

Recensent Beeldende
& Audiovisuele Kunsten

De optie ‘recensent’ richt zich tot de actieve kunstbeschouwer.
De recensent is een ervaringsdeskundige die met kennis van zaken een persoonlijke kunstbeschouwelijke visie ontwikkelt en daarmee actief participeert aan het artistiek en cultureel gebeuren. Deze studierichting voorziet in:
Een opleiding in beeldanalyse. Hier verkent de recensent de beeldtaal vanuit een concrete kunstervaring. Er wordt ruim aandacht besteedt aan vorm-, voorstelling- en expressiekwaliteiten
Een opleiding in beeldinterpretatie. Hier ontwikkelt de resencent een kunstbeschouwelijk referentiekader om artistieke en culturele fenomenen te duiden. Deze worden begrepen vanuit zowel een kunsthistorisch, kunstsociologisch als een kunstpsychologisch perspectief
Een opleiding in beeldappreciatie. Hier leert de recensent om een oordeelkundige evaluatie te maken van de artistieke relevantie
Het specifieke aan de opleiding ‘recensent’ is de verslaggeving. De recensent participeert aan de artistieke en culturele context door bepaalde vormen en bepaalde kanalen te onderzoeken waarin hij/zij een geargumenteerde persoonlijke beschouwing kan delen met een publiek.
Naast het eigen curriculum met aandacht voor beeldende en audiovisuele kritiek, kunst- en cultuurfilosofie, mediatraining en tentoonstellingsbeheer, is er in de loop van de opleiding ruimte voor een eigen parcour met lessen filmgeschiedenis, muziekgeschiedenis, dramaturgie, kunstgeschiedenis en digitale beeldverwerking.