Kunstgeschiedenis

Deze opleiding is bedoeld voor volwassenen. Het gaat over een beperkt programma kunstgeschiedenis. De voornaamste doelstellingen zijn kennismaking met, reflectie over en analyse van een aantal voorname stromingen en artistieke momenten van de kunstgeschiedenis. De cursist kan 2 cursussen vrij kiezen uit het aanbod (zie verder). Er is geen voorkennis vereist. De lessen vinden plaats om de twee weken.

LESPROGRAMMA

Kunstgeschiedenis Renaissance en Barok dinsdag ‘oneven’ weken 18u00-19u40 aula K1.3
Kunstgeschiedenis Oudheid en Middeleeuwen dinsdag ‘oneven’ weken 19u50-21u30 aula K1.3
docent Frank Verlie
Gespreid over twee cursussen – één voor de oudheid en de middeleeuwen en één voor de renaissance en de barok, wordt de kunst benaderd vanuit verschillende invalshoeken. Terwijl in grote lijnen de systematiek van het chronologisch overzicht wordt gerespecteerd, gaat de meeste aandacht toch naar de specifieke visies van enkele grote namen uit de kunstgeschiedenis. Howard Carter, Johan Huizinga, Bernard Berenson, Ernest Gombrich, Sigmund Freud, André Malraux… zijn enkele van de gidsen die ons, via een kritische studie van hun werk, doorheen de Westerse kunstgeschiedenis loodsen. Maar ook de niet-Westerse kunstgeschiedenis komt, uitgaande van persoonlijke ervaringen en contacten van de docent, aan bod (pre-Columbiaanse en islamitische kunst).

Kunstgeschiedenis van de 19de eeuw dinsdag ‘even’ weken 18u00-19u40 aula K1.3
docent Frank Verlie
De cursus beoogt een breed overzicht van de 19de eeuwse kunst. Onze 19de eeuw begint zowat halverwege de 18de, met het neoclassicisme, waarin de eerste moderne visioenen hand in hand gaan met de eerste vormen van moderne soberheid. Maar bij neoclassicisme denken we toch vooral aan het 19de eeuwse academisme en haar voorliefde voor de klassieke oudheid, en dus is het pas met de romantiek, waarin nochtans ook sterk naar het verleden gekeken werd, dat het moderne verhaal echt van start gaat. Baudelaires romantische theorie over de ‘modernité’ sluit reeds aan bij de volgende stroming, die van het realisme, waarna de -ismen mekaar in versneld tempo opvolgen. We eindigen met het symbolisme. Terwijl we het overzicht niet uit het oog verliezen, vlechten we er een aantal themalessen doorheen, oa. over romantische muziek, de karikatuur, de bohemien en de fotografie.

Kunst- en cultuurgeschiedenis e. 19de- b. 20ste eeuw dinsdag ‘even’ weken 19u50-21u30 aula K1.2
docent Kris Van Haesendonck
De cursus heeft als doel de kennismaking met en de reflectie over een aantal voorname stromingen en artistieke momenten die de voorgeschiedenis vormen van de kunst van vandaag. Afwisselend gaat de aandacht naar het fenomeen van de vernieuwingsgerichte kunstenaar, het verlangen om te breken met de kunst uit het verleden, de polemiek met de toeschouwer en het anticiperen van de toekomst, en naar de stromingen waar, binnen de
keuzes van de kunstenaars, behoud van historisch patrimonium, cultureel relativisme en/of de collage centraal staan. De cursus stimuleert de student om uitdrukking te geven aan zijn/haar gedachten over de besproken kunstwerken. Tijdens de 1ste jaarhelft wordt de student uitgenodigd deze reflecties schriftelijk vorm te geven. Tijdens de 2de jaarhelft, waarin de grondige analyse van telkens één kunstwerk op het programma staat, levert elke student een eigen bijdrage tot de inhoud van de cursus. Het gaat dus om een half-open programma.

Capita selecta uit de Kunstgeschiedenis: Museum Middelheim dinsdag ‘even’ weken 19u50-21u30 aulaK1.3
docent Frank Verlie
De focus ligt dit jaar op de collectie van het Museum Middelheim te Antwerpen. In een bijzondere setting biedt het openluchtmuseum een boeiend overzicht van meer dan 100 jaar beeldende kunst. Elke les zullen een tweetal kunstenaars en hun beelden uit deze verzameling worden belicht. We proberen telkens een evenwicht te vinden tussen een figuur uit de traditie, zoals Auguste Rodin, Aristide Maillol, Hans Arp, Raymond Duchamp-Villon, Roel D’Haese, Vic Gentils, Rik Wouters, Marino Marini, Wilfried Pas en een hedendaags kunstenaar, zoals Chris Burden, Jef Geys, Guillaume Bijl, Juan Munoz, Thomas Schütte, Erwin Wurm, Peter Rogiers, Tony Cragg, Anthony Gormley, Richard Deacon e.a.

Ondersteunend programma:
Studieuitstappen 15-17 sept, 22 okt, 19 nov, 16 dec, 27 jan, 20 feb, 24 ma, 27 mei, 16 juni
Dit studiereizenprogramma naar binnen- en buitenlandse tentoonstellingen, museumcollecties en bijzondere sites wordt ingericht door vzw Athena en wordt inhoudelijk gestoffeerd door de academiedocenten. Voorafgaandelijk worden de uitstappen ingeleid door een lezing. De uitstappen staan open voor alle studenten. Wil je aan een studiereis deelnemen, schrijf je dan persoonlijk in op de deelnemerslijst aan de balie van het secretariaat avondschool. De eerste uitstap van 15 tot 17 september gaat naar Parijs (F.), de tweede uitstap van 22 oktober naar Tilburg (NL.) Je hebt de mogelijkheid op 14 sept, 17 okt, 7 nov, 5 dec, 16 jan, 20 feb, 20 ma, 15 mei en 12 jun de inleidende lezingen voor deze studiereizen bij te wonen. Het programma is bedoeld als aanvulling bij de lessen. Deze lezingen worden dan ook geïntegreerd binnen de doelstellingen van de gewone lessen. Meer info over het programma, de deelnemingsvoorwaarden, de deelnemingsprijs en de inleidende lezingen verschijnt telkens op www.academieantwerpendko.org/studiereizen en in een aparte folder.
Coördinatie studieuitstappen : vakgroep kunstgeschiedenis i.s.m. directie en pedagogische coördinatie

PRAKTISCH
dinsdag 19 september (‘even’ week) : de lessen gaan van start, inleidende les door de docent
‘even en oneven weken’-schema : te bekomen aan de balie secretariaat en de docenten
contact: secretariaat avondschool Kaska-dko: Blindestraat 35 / Mutsaardstraat 31 B-2000 Antwerpen ankerleerlingen.kaskadko@antigon.be (i.v.m. inschrijvingen), frankverlie@yahoo.com en vanhaesendonck@gmail.com

INSCHRIJVEN kan door 130 € te storten op rekening BE78-068-2328641-86, BIC GKCCBEBB van Kaska-dko met de vermelding ‘Enkel Kunstgeschiedenis + naam’ en een inschrijvingsformulier in te vullen op het secretariaat.
Koninklijke