Beeldende en audiovisuele kunsten ( Kunstexploratie )

programma voor kunstbeschouwing, kunstgeschiedenis, kunstinitiatie en proefondervindelijk atelier
programma voor studenten die enkel kunstgeschiedenis volgen
Inschrijvingsgeld: 450 euro inclusief 6 studiereizen

KUNSTEXPLORATIE
incl. atelierbezoeken en museumexcursies
Deze opleiding is bedoeld voor volwassenen die kunst willen leren begrijpen, eventueel zonder zelf artistiek productief te zijn. Er is geen voorkennis vereist.

LESPROGRAMMA

Kunstbeschouwing
dinsdag ‘oneven’ weken 19u50-21u30 aula K1.1 (zie: wekenschema)
In dit onderdeel verkennen we de beeldende kunsten vanuit verschillende invalshoeken. Naast de kunstgeschiedenis, die de kunst bestudeert in een historische context, bestaan er diverse perspectieven van waaruit je kunst kan verkennen, oa. kunstpsychologie, kunstsociologie en kunstfilosofie. In de lessen kunstbeschouwing vertrekken we van een beeldanalyse, situeren we het betreffend werk kort in de cultuurhistorische context en koppelen we het aan zeer uiteenlopende kunstbeschouwelijke thema’s. “We verbreden en verdiepen ons esthetisch genot naarmate we meer aandachtspunten ontwikkelen”, aldus het motto van deze cursus.

Kunst- en cultuurgeschiedenis
e.19de b.20ste e. dinsdag ‘even’ weken 19u50-21u30 aula K1.2
docent Frank Verlie
De cursus heeft als doel de kennismaking met en de reflectie over een aantal voorname stromingen en artistieke momenten die de directe voorgeschiedenis vormen van de kunst van vandaag. Afwisselend gaat de aandacht naar het fenomeen van de vernieuwingsgerichte kunstenaar, het verlangen om te breken met de kunst uit het verleden, de polemiek met de toeschouwer en het anticiperen van de toekomst, en naar de stromingen waar, binnen de keuzes van de kunstenaars, behoud van historisch patrimonium, cultureel relativisme en/of de collage centraal staan. De cursus stimuleert de student om uitdrukking te geven aan zijn/haar gedachten over de besproken kunstwerken. Tijdens de 1ste jaarhelft wordt de student uitgenodigd deze reflecties schriftelijk vorm te geven. Tijdens de 2de jaarhelft, waarin de grondige analyse van telkens één kunstwerk op het programma staat, levert elke student een eigen bijdrage tot de inhoud van de cursus. Het gaat dus om een half-open programma.

Filmgeschiedenis
donderdag ‘even’ weken 18u30 en 20u00 Cinema Zuid, Waalsekaai 47
docent Wouter Hessels
Deze cursus geeft een rijk geïllustreerde kijk op de belangrijkste ( r )evoluties die de zevende kunst heeft meegemaakt, vanaf het einde van de 19de eeuw tot het begin van de 21ste eeuw. Van de eerste ‘shots’ van de broers Lumière, over toonaangevende stromingen zoals het Duits expressionisme, het Italiaans neorealisme en de Franse nouvelle vague tot de Deense Dogme 95-stunt, de Amerikaanse Movie Brats en tal van Europese filmauteurs. Al die korte, lange, stomme - en geluidsfilms, in zwart-wit of kleur, passeren de revue. De les duurt tot 20 u. Na een korte introductie van de geprogrammeerde film, die aansluit op de les, wordt een integrale film geprojecteerd. Introductieles vindt plaats in de nieuwbouw Kaska-dko Blindestraat op 14 sept. (‘oneven’ week) 19u. De eerste les over en met de pionierscinema (begeleid op piano) vindt plaats in Cinema Zuid op 21 sept.18u30.

Ondersteunende cursussen
Proefondervindelijk atelier
dinsdag ‘oneven’ weken 18u00-19u40 Nieuwbouw Blindestraat 35 verd. -1
Met dit atelier willen we een basis leggen voor uw connoisseurship. Onder het motto ‘al doende leert men’ oefenen we kunstbeschouwelijke vaardigheden, verkennen we de artistieke beeldtaal en stimuleren we het appreciatievermogen. Aan de hand van een aantal praktische oefeningen in beeldbeschrijvingen, beeldanalyse en beeldinterpretatie overlopen we op een systematische manier de uitdagingen van de kunstbeschouwing. We besteden daarbij ruim aandacht aan de beeldtaal van de tweedimensionale beeldende kunst. Door middel van concrete toepassingen in het atelier, maken we stap voor stap kennis met het beeldmedium, met de beeldstructuur en met de beeldeffecten. Het is eerder de bedoeling om voeling te krijgen met het beeld dan om esthetisch resultaat te boeken. Echter, om het beeld te kunnen waarderen dienen we een beeldend denken te ontwikkelen. We besluiten het jaar dan ook met een persoonlijk beeldonderzoek op basis van intuïtie, associatie en appreciatie.

Kunstinitiatie / Lezingen
dinsdag ‘even’ weken 18u00-19u40 plaats : zie gedetailleerd programma
Deze cursus biedt inhoudelijk begeleide bezoeken aan de verschillende ateliers in onze academie. Je krijgt gedetailleerde uitleg over het gebruik van bijzondere materialen en technieken die worden aangeleerd in onze diverse opleidingen. Atelierbezoeken en externe werfbezoeken (conservatie en restauratie in situ) kunnen occasioneel om praktische redenen uitwijken naar een andere avond / namiddag.

Dit studiereizenprogramma naar binnen- en buitenlandse tentoonstellingen, museumcollecties en bijzondere sites wordt ingericht door vzw Athena en wordt inhoudelijk gestoffeerd door de academiedocenten. Het is bedoeld als aanvulling bij de lessen. Voorafgaandelijk worden de uitstappen ingeleid door een lezing (zie boven). Meer info over het programma, deelnemingsvoorwaarden en de lezingen verschijnt telkens op www.academieantwerpendko.org/studiereizen en in een aparte folder. De uitstappen staan open voor alle studenten. Voor de cursisten Kunstexploratie zijn de toegangstickets inbegrepen in het inschrijvingsgeld, evenals de bus- of treinreis van de eendaagse uitstappen. Wil je aan een studiereis deelnemen, schrijf je dan persoonlijk in op de deelnemerslijst aan de balie van het secretariaat avondschool. De eerste uitstap van 15 tot 17 september gaat naar Parijs (F.), de tweede uitstap op 22 oktober naar Tilburg (NL.)
coördinatie studieuitstappen : vakgroep kunstgeschiedenis i.s.m. directie en pedagogische coördinatie


files/styles/medium/public/J%20L.jpg?itok=qmOAoS7-" width="165" height="220" alt="" class="image-medium" />

PRAKTISCH
dinsdag 18 september (week 3): de lessen gaan van start, inleidende les door de docent
‘even en oneven weken’-schema : te bekomen aan de balie secretariaat en de docenten
contact: secretariaat avondschool Kaska-dko: Blindestraat 35 / Mutsaardstraat 31 2000 Antwerpen ankerleerlingen.kaskadko@antigon.be