Beeldende en audiovisuele cultuur

In deze cursus verkennen we de beeldende kunsten vanuit verschillende invalshoeken. Naast de kunstgeschiedenis, die de kunst bestudeert in een historische context, bestaan er diverse perspectieven van waaruit je kunst kan verkennen, oa. kunstpsychologie, kunstsociologie en kunstfilosofie. In de lessen kunstbeschouwing vertrekken we van een beeldanalyse, situeren we het betreffend werk kort in de cultuurhistorische context en koppelen we het aan zeer uiteenlopende kunstbeschouwelijke thema’s. “We verbreden en verdiepen ons esthetisch genot naarmate we meer aandachtspunten ontwikkelen”, aldus het motto van deze cursus.

dinsdag ‘weken 1 en 3’, 18u00-21u30
Nieuwbouw verd. -1 en aula K1.2

+ 1 theorievak naar keuze